ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

 • Paddle Expo, Nuremberg, Germany, 2018

  Paddle Expo ទីក្រុង Nuremberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ឆ្នាំ 2018

  ចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុន Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. បានចូលរួមការតាំងពិពណ៌ចែវទូកអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Nuremberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ពិព័រណ៍​នេះ​ជា​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​កីឡា​ក្នុង​ទឹក​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ទូក​កាណូ ទូក​កាណូ អតិផរណា...
  អាន​បន្ថែម
 • 2017 Shanghai YachtShow

  2017 Shanghai YachtShow

  ចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017 ពិព័រណ៍ទូកអន្តរជាតិសៀងហៃឆ្នាំ 2017 ដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិថ្មីសៀងហៃត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ មានអាគារ W3, W4, W5 + ទីលានក្រៅ...
  អាន​បន្ថែម
 • 2015 Weihai fishing gear Exhibition

  ពិព័រណ៍ឧបករណ៍នេសាទ Weihai ឆ្នាំ 2015

  ពិព័រណ៍ឧបករណ៍នេសាទនិទាឃរដូវរបស់ប្រទេសចិន (Weihai) ឆ្នាំ 2015 និងពិព័រណ៍គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Weihai ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែមេសា វេលាម៉ោង 9 ព្រឹក ថ្ងៃទី 10 ខែមេសា នៅក្នុងបន្ទប់តាំងពិព័រណ៌នេះ មានដំបងនេសាទ ស្ទូចត្រី...
  អាន​បន្ថែម